אודות

אתר EZ.CO.IL הינו אתר תוכן ייחודי רב השפעה המכיל כתבות מקצועיות בנושאים שונים לצד כתבות פרסומיות שמטרתן לחשוף את המשתמשים לשירותים ומוצרים טובים ויעילים המוצעים בשוק הישראלי. האתר שקיבל את הכותרת “איזי לייף” נועד לאפשר לגולשים להיחשף לכתבות אשר כשמו של האתר יקנו להם חיים קלים יותר ואורח חיים טוב יותר, מהנה יותר ובטוח יותר. הכתבות באתר נועדו לספק אינפורמציה חשובה אך לא פחות לגרום להנאה ולהעשרת הידע בעצם קריאתן. האתר נועד להעצים את מודעות הקוראים למוצרים ושירותים המוצעים בשוק הישראלי ולרגש את אלו המחפשים חיים קלים יותר ובאיכות גבוהה.

כאמור לעיל, מטרתנו היא להביא מידע מדויק ואמין לגבי המוצרים והשירותים המפורסמים באתר. עם זאת, אנו חייבים להביא לידיעתכם כי קיימת זיקה כספית מהותית ביננו כבעלי האתר לבין המפרסמים. בעלי המוצרים ו/או השירותים מתגמלים אותנו כספית עבור כל מכירה או הפניית לקוח פוטנציאלי המגיע דרך האתר. לפיכך, מידע הנמסר באתר זה לגבי מוצר או שירות יכול להימסר גם ע”י צד שלישי ונכונות המצגים מצדו אינן ידועות לנו ואינן בשליטתנו ואיננו מתחייבים על בדיקת נאותות הדברים טרם פרסומם ע”י צד ג’.

המאמרים המפורסמים על ידנו, לעומת זאת, מותאמים לקוראים שלנו ומכילים מידע מפורט וחשוב ותובנות ועצות הבאות להקנות להם בסיס לקניה אפקטיבית. אנו יודעים שהציבור אליו אנו פונים מחפש חיים קלים יותר ונבונים יותר לכן אנו משתדלים, עד כמה שניתן, לנתח את המוצרים והשירותים מהיבטים שונים ובכך לאפשר למשתמשים כלי נוסף לקבלת החלטות נבונה.

מאחורי כל כתבה באתר עומד צוות של כותבים ועורכים מקצועיים המונעים ע”י תשוקה למצוינות ושלימות. לאנשים אלו יש רצון עז לגלות את שלעולם יש להציע , כל זאת תוך זהירות מקסימאלית במסירת המידע הפרסומי.

קוראים ישראלים רבים כבר אימצו את EZ.CO.IL כבסיס להחלטות החשובות שלהם בחיים. גם אתם, כמותם, תמצאו בוודאי באתר ערך מוסף בכלל ובקבלת החלטת הקניה של מוצר או שירות בפרט.

אנו מזמינים גם אתכם להצטרף עוד היום לחוויה של חיים קלים יותר – “איזי לייף”.

שלכם,

דר’ אפי משה
רואה חשבון, מוסמך בכלכלה
ומומחה במנהל עסקים
מנהל האתר