אחריות החברה

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, אשר ייגרם ללקוח ו/או לגולש באתר ו/או למזמין ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהיה לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או עגמת נפש שיגרמו מכל סיבה שהיא.

ייתכן ואם נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט ו/או במחירו ו/או בכל פרט אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את האתר.

אם נפלה טעות במחיר המוצר עקב טעות סופר, או שנעשתה בתום לב ו/או עקב תקלה כלשהי, הרי שהחברה ו/או האתר לא יהיו חייבים למכור ולספק את הסחורה למזמין, אף אם השלים את תהליך ההזמנה והלקוח יזוכה בכספו באם שילם.

תמונות הפריטים באתר מעצם טבען עלולות להיראות שונה ו/או בצבע שונה ולכן ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן,לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

בכל מקרה החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות כלשהי העולה על ערך הסחורה שנרכשה וכן לא יישאו בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש לא נכון של הסחורה על ידי הלקוח ו/או כתוצאה מפעולה כלשהי שלא על פי הוראות היצרן.
החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לתקלות מסוגים שונים לרבות עיכובים באספקת הסחורה כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כגון בעיות של חברת שליחויות, בעיות בדואר ישראל, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב של האתר ו/או החברה ו/או במערכת התקשורת והטלפונים ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

8. החברה ו/או האתר יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד ובזמן המבוקש. אם הלקוח סבור כי הסחורה שרכש באמצעות האתר או שירותים כלשהם לוקים בפגם כלשהו, עליו לפנות ככל המוקדם לשרות הלקוחות דרך דף צור קשר באתר.