עסקאות בליסינג – האם זה כדאי?

בחודשים האחרונים מתרבות השאלות המופנות למשרדי בשאלת כדאיות ביצוע עסקאות בכלל ורכישת רכבים בפרט באמצעות ליסינג תפעולי או ליסינג מימוני. אז בואו ראשית נבהיר מהי עסקת ליסינג (שכר- מכר) ולמה היא נועדה? עסקת ליסינג מאפשרת ללקוח רכישה של ציוד, מכונות ובעיקר רכבים ללא שימוש בהלוואה או מסגרת בנקאית אלא באמצעות תשלומים שנפרסים על פני תקופה ארוכה ע”י גורם חיצוני לבנק.

הליסינג התפעולי המאפשר מעין שכירות הנכס לתקופה שבין 24 ל – 48 חודשים. בד”כ תבקש חברת הליסינג לשלם מראש סכום שווה ערך ל 20% משווי הרכישה, סכום נוסף של כ 50% משווי הנכס ייפרס בתשלומים על פני התקופה ובתום התקופה ישלם הלקוח את ה 30% הנותרים מערכו הבסיסי של הנכס כדי להעביר אותו לבעלותו. הלקוח יוכל לבחור גם באופציה של ויתור על הרכב ללא תשלום היתרה הסופית ובמקרה זה עשויה חברת הליסינג להציע לו שחלוף הרכב לרכב חדש כך שחלק מהתשלומים ששולמו על ידו ישמשו כמקדמה על חשבון רכישת הרכב החדש.

היתרונות בעסקת ליסינג תפעולי טמונים בעובדה שניתן לבצע רכישת נכס ללא העמסה נוספת על האובליגו הבנקאי ותוך הקטנת ההחזר החודשי באופן ניכר. כמו כן התשלומים החודשיים בליסינג תפעולי מוכרים לצורכי מס ובדרך זו ניתן להכיר בהוצאה את מלוא התשלום עבור רכישת רכב תוך פרק זמן קצר יותר. ברכישה רגילה תוכר הוצאת הרכישה על פני תקופה של יותר מ- 6 שנים. יתרון נוסף שחשוב לציון הוא יתרון הנוחות. עסקת הליסינג התפעולי כוללת בד”כ גם את התשלומים הנלווים על הביטוח, על הטסט וכיו”ב ולעיתים אף את הוצאות התחזוקה והתיקונים. יתרה מכך, עסקה זו מונעת מאתנו את הצורך להתעסק במכירת הרכב בבואנו להחליפו.

החסרונות בעסקת ליסינג תפעולי נחלקות לשלוש. ראשית , הריבית הגלומה בעסקאות אלו גבוהה לאין שיעור מריבית בנקאית וזאת על אף ניסיונם של חלק מחברות הליסינג להציג את העסקה כאילו היא נושאת ריבית הרבה יותר נמוכה. שנית , במרבית המקרים ועל אף התשלומים נמוכים יותר במהלך התקופה תידרשו לשלם סכום גבוה מאד בתום התקופה על מנת להעביר את הנכס לבעלותכם. סכום זה יהיה נקוב באחוזים מערך הרכישה של הנכס בעוד ערכו הריאלי בשוק ירד בצורה דרסטית. החסרון האחרון בעסקת ליסינג זו הנו הצורך בתשלום עמלות טיפול שבדרך כלל הנן כ 1.5% משווי הנכס . סכום זה יידרש מכם עם ביצוע העסקה.

הליסינג הממוני, לעומת זאת, מאפשר פריסה של שווי הנכס למקסימום 6 שנים. עסקה זו דומה במהותה לרכישה באמצעות הלוואה בנקאית אלא שהיא נשענת על אשראי חוץ בנקאי ובזה יתרונה היחיד. עסקה זו משתלמת אך ורק אם אין ביכולתכם לקחת הלוואה בנקאית שכן הלוואה בנקאית בד”כ תהייה זולה יותר. אין בעסקת הליסינג הממוני כל הטבת מס.

מכל האופציות, אין ספק כי רכישה באמצעות הון עצמי הנה הכדאית ביותר ותחסוך מכם גם עמלות וגם הצמדות וריביות גבוהות. אפשרות הרכישה במימון בנקאי ,על אף יתרונות הליסינג כפי שפורטו לעיל עומדת בסדר עדיפות שני שכן הריביות הגלומות בה הנן נמוכות משמעותית ובתנאי שאינכם גוף עסקי. הליסינג התפעולי בהחלט מומלץ לבעלי עסקים והליסינג הממוני מתאים לאלו מכם שאין בידם את ההון העצמי המספיק ושאין ביכולתם לטול הלוואה בנקאית תחת שעבוד הרכב. מכל מקום, אין פסול בפניה לאפיק הליסינג וזאת גם במצב בו אתם קלועים להכנסות נמוכות בהווה וצופים גידול בהכנסות בשנים הבאות. קנייה נעימה.

מאת ד”ר אפי משה רואה חשבון וכלכלן בכיר

שיתוף