נותנים לכם מענק, לא תקחו?

עפ”י פרסומי רשות המיסים: “מאות אלפי עובדים בישראל זכאים למענק הכנסה של עד אלפי שקלים בשנה”. בין אם אתם שכירים או עצמאיים והכנסתכם החודשית הממוצעת נעה בין 2,070 ₪ ל-6,760 ₪ לחודש המאמר הזה, ככל הנראה שווה לכם כסף ואולי הרבה מאד כסף. משנת 2011 החליטה הממשלה לצמצם את פערי ההכנסות במשק והחליטה לעשות זאת דרך תוספת הכנסה (הנקרא גם “מענק עבודה” או “מס הכנסה שלילי”) שניתנת לבעלי המשכורות הנמוכות. בדרך זו חשבה הממשלה גם לעודד אנשים לצאת לעבודה גם אם השכר המוצע להם לא תמיד משתלם.

הרבה מאד כסף

אתם ודאי שואלים על אילו סכומים מדובר. ובכן רק כדי לתת תחושה הרי שבעצמי הגשתי עד כה מאות בקשות למענקים עבור הציבור העונה לקריטריונים. חלקם היו זכאים למענקים של כמה אלפי ₪ ורבים מהם קיבלו לחשבונם בבנק בגין 4 השנים האחרונות, סכום של כ 20,000 ₪ ואף למעלה מכך. אכן כן, מדובר בכסף גדול שקשה לי להאמין שמי מכם מוכן לוותר עליו.

מה הקריטריונים המזכים במענק עבודה?

שכיר או עצמאי שעמד בכל שלושת התנאים הבאים:

1. הכנסתו החודשית הממוצעת מעבודה ו/או מעסק גבוהה מ-2,070 ש”ח ונמוכה מ-6,760 ש”ח.
2. מלאו לו 23 שנים ויש לו ילד אחד לפחות (שטרם מלאו לו 19 שנים)
או שמלאו לו 55 שנים גם ללא ילדים.
3. במועד כלשהו, מלבד דירת מגורים יחידה לא הייתה בבעלותו
זכות נוספת במקרקעין העולה על 50%.

במילים אחרות, אם הכנסתכם נעה בין 2,070 ל 6,760 ₪ לחודש ואתם לפחות בני 23 המגדלים ילד אחד או יותר מתחת לגיל 19 וברשותכם רק דירה אחת בבעלותכם – אתם זכאים למענק עבודה. אם אתם בני 55 ומעלה התעלמו מהתנאי לילד אחד לפחות עד גיל 19 וגם בלעדיו תימצאו כזכאים למענק בסיכויים גבוהים.

בדיקת הזכאות

רצוי שאת בדיקת הזכאות יבצע עבורכם גוף מקצועי המתמחה בנושא. אנו ממליצים לכם שלא לשלם אף אגורה אחת על בדיקת הזכאות העקרונית ובדיקת סכום הזכאות המדויק שכן משרדים מקצועיים יבצעו זאת עבורכם חינם אין כסף. חשוב לדעת שקיים מכלול רחב של פרמטרים הקובע את גובה המענק לו תהיו זכאים ולכן חשוב להיוועץ במי שמומחה בתחום.
בין הפרמטרים המשפיעים ניתן לכלול את: גובה הכנסת בן/בת הזוג, מס’ הילדים, תקבולי פנסיה וקצבאות ועוד.

האם ניתן לתבוע רטרואקטיבית עבור שנים קודמות?

זוהי שאלה מאד חשובה שמדגישה את הצורך להיעזרותכם בגוף מקצועי. עפ”י הנחיות רשות המיסים יש להגיש את הבקשה למענק לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר של השנה העוקבת. היינו, את הבקשה למענק בגין שנת 2014 יש להגיש באופן עקרוני עד ל -30.9.2015.
אתם ודאי שואלים – מה קורה עם המענק המגיע לי גם לשנים הקודמות ולא ביקשתי אותו כי לא ידעתי? אז כך, רשות המיסים מאפשרת לנו להגיש בקשה חריגה בכתב המנמקת את הסיבות לאיחור הגשת הבקשה. רצוי שבקשה זו תהייה מנומקת באופן מקצועי ומדויק שכן בסמכות המנהל לפי שיקול דעתו ובהתאם לנסיבות הבקשה לאשר או לדחות את הגשת התביעה המאוחרת במשרד השומה. את הבקשה בכתב יש להגיש לא יאוחר מתום שנתיים מסוף שנת המס בגינה נתבע המענק לדוגמא: בקשה לקבלת מענק בגין שנת המס 2013 יש להגיש עד ליום 31.12.15.