החזרי מס הכנסה על תשלומי משכנתא

לא פעם עולה השאלה , מדוע תשלומי המשכנתא אינם מהווים הוצאה מוכרת לצרכי מס?

אכן, בעידן הזעקה החברתית לצמצום הנטל על האוכלוסיות החלשות ראוי היה להעביר את כובד המס לאוכלוסיות בעלות יכולת כלכלית גבוהה. כך למשל ניתן היה להכיר בתשלומי המשכנתא על דירתם היחידה של מעוטי היכולת כצעד לצימצום הפערים הכלכליים בחברה הישראלית. אולם, על אף שנושא זה עלה לדיון ציבורי הרי שהאילוץ הקיים לצמצום הגירעון בתקציב המדינה אינו מאפשר עדיין את ישומו.

על עם זאת, אנו עדים לפירסומים רבים הקוראים לציבור מחזירי המשכנתאות בישראל לבוא ולקבל החזרי מס הכנסה בגין תשלומי המשכנתא. במה המדובר? ובכן, בבואנו לטול משכנתא, מחויביים אנו ע”י הבנק לכסות עצמנו בביטוח חיים. ביטוח זה נועד להגן על הבנק למקרה של מוות, חלילה וחס, או של אובדן כושר עבודה של המבוטחים מחזירי המשכנתאות. ביטוח החיים, שהוא בדר”כ מרכיב בלתי נפרד מהחזר החודשי של המשכנתא, מוכר לצורכי מס לפי סעיף 45א’ – לפקודת מס הכנסה.

בתום כל שנה שולח הבנק למשכנתאות אישור שנתי ובו פירוט של סך כל הכספים ששולמו באותה שנה במסגרת החזרי המשכנתא לביטוח חיים. סכום זה, כאמור מוכר בזיכוי לצורכי מס. המשמעות היא שבמידה ותגישו דו”ח שנתי (גם לשכירים) בתום שנת המס תיהיו זכאים להחזר של 25% מסך כל התשלומים ששילמתם בעבור ביטוח החיים. אם החלטתם לבטח עצמכם בביטוח חיים שלא במסגרת הבנק למשכנתאות אלא דרך חברת ביטוח פרטית הרי כי אז תשלמו מידי חודש החזרי משכנתא שאינם כוללים את רכיב הביטוח אך מנגד תשלמו ישירות לחברת הביטוח רכיב זה בנפרד. במקרה זה תקבלו בתום שנת המס אישור מחברת הביטוח על תשלומי ביטוח חיים במהלך השנה שגם הם, כמובן, מוכרים לצורכי מס כך שתוכלו לתבוע את אותו זיכוי בשיעור של 25% כאמור לעיל. כאן המקום לציין כי בדר”כ תשלומי ביטוח החיים בגין המשכנתא דרך חברות הביטוח באופן פרטי הינו זול יותר ועשוי לתרום לכם לחסכון נוסף בסך ההחזר החודשי.

בבואכם לתבוע זיכוי זה במסגרת הגשת דוח שנתי למס הכנסה חשוב שתדעו כי קיימים מרכיבים רבים נוספים שעשויים לתרום להחזרי מס גבוהים יותר כגון קופ”ג , ביטוחי חיים נוספים לבני משפחה קרובים , נקודות זיכוי לבן משפחה נטול יכולת, לבן משפחה קרוב שנמצא במוסד סיעודי ועוד. יש לפנות לגוף מקצועי שידריך אתכם במכלול זכאויותיכם וינחה אתכם במילוי והגשת הדו”ח. החזרי המס ניתנים לתביעה על-פי חוק ל – 6 שנים רטרואקטיבית.

החזרי המס בגין מרכיב ביטוח החיים בתשלומי המשכנתא בלבד בגין 6 השנים שחלפו עשויים להגיע בממוצע ל-1000 ₪ ויותר ( תלוי כמובן בגובה המשכנתא). החזרי מס הגלובליים בגין כל המרכיבים האפשריים אפשר שיגיעו לאלפי ₪ ולא מעטים הם המקרים שמשפחות זכו לקבל, כהחזרים ממס הכנסה, סכומים הגבוהים בהרבה מ- 10,000 ₪.

זיכרו, אם לא תתבעו את הכספים המגיעים לכם על-פי חוק הן בגין בטוח החיים במשכנתאות והן בגין הרכיבים הנוספים ישאר כספכם בקופת המדינה במקום לשרת אתכם וחבל.

ד”ר אפי משה – רואה חשבון וכלכלן בכיר

שיתוף