ניהול נבון של כלכלת המשפחה

בתקופה בה לא גומרים משקי הבית את החודש יש צורך מידי של כל אחת ואחד מאתנו לנהל את כלכלת המשפחה בתבונה רבה.

אם לא נשכיל להקטין את משיכות היתר בבנק ע”י תכנון מוקדם וניהול נכון של הכלכלה המשפחתית עלולים אנו למצוא עצמנו במקום שאין ממנו חזרה.

ניהול כלכלת המשפחה הפך כבר מזמן למקצוע חשוב מאין כמותו ולימודו תוך רכישת הכלים הבסיסיים ליישומו בפועל עשויים להקנות לכם שליטה כלכלית טובהבכל הנוגע להכנסותיהם ולהוצאותיכם ולניתובם לצרכים הנכונים, למניעת בזבוז מיותר ובעצם לקבלת החלטות הרבה יותר נכונה.
כמו מדינה המתקצבת את עצמה לפי נושאים בפתחה של כל שנה כמו חברה עסקית שמתכננת את תקציבה כל תחילת שנה ע”פ הכנסותיה הצפויות והגדרת צרכיה כך גם משפחה חייבת לפעול ע”פ תקציב יעדים מוגדר במטרות ובסכומים שיוכן ויתוכנן מבעוד מועד ולא בהחלטות “של הרגע” כפי שנוטים מרבית המשפחות לפעול.

להלן הנושאים המרכזיים עליהם יש לתת את הדעת בתכנון וניהול כלכלת המשפחה:
א. תכנון מוקדם של התקציב המשפחתי הכולל את כל סעיפי ההוצאה בחלוקה להוצאות שוטפות, הוצאות לטווח הבינוני, הוצאות לטווח הארוך ומרכיב החיסכון.
ב. צרכנות נבונה: הימנעות כמעט מוחלטת משימוש בכרטיסי אשראי, השוואת מחירים ורכישת המוצרים הזולים יותר שבמרבית המקרים אינם טובים פחות, הכנה מוקדמת של רשימת קניות הכרחית ללא חריגה ממנה ועוד…
ג. מעקב ובדיקה אחרי פעולות הבנק וחיובי האשראי שבמקרים לא מעטים מתגלים בהן טעויות ומעשי נוכלות.
ד. בדיקה והשוואה של עמלות הבנקים וניהול מו”מ מול הבנק להקטנת ריביות ועמלות ולקבלת פטורים ככל שניתן.
ה. תכנון מרכיבי הביטוח למשפחה חלוקתם לביטוחים הכרחיים ולביטוחים שאולי ניתן לוותר עליהם, קביעה והגדרה של סוגי הביטוחים והסכומים החודשיים בגינם, תכנון בטוח פנסיוני.
ו. שימוש נכון בהוראות קבע בבנק והימנעות כמעט מוחלטת מהוראות קבע בכרטיסי אשראי.
ז. תוכניות חסכון, פק”מ ועוד וניהולם הנכון, ניווט השקעות חכם לקבלת תשואה מקסימלית וכן התאמה אישית של תקופת החיסכון.
ח. הדרכים לצמצום האשראי הבנקאי באופן הדרגתי עד לעצמאות כלכלית תוך פעולות פנים בנקאיות ופעולות חיצוניות ועצמיות לחסכון מרבי בריבית המשולמת לבנק.
ט. בדיקה יסודית טרם החתימה על חוזים, ערבויות מכל סוגים לרבות, בנקים, חברות ביטוח, רשויות וגורמים חיצוניים.
י. התמודדות נכונה כנגד עיקולים, שעבודים, הוצאות לפועל, תביעות משפטיות וכיו”ב. אי הזנחה וקיום מו”מ מידי עם הגורמים להקטנת החבויות עשויים להביא לחסכון כספי רב.

כאמור הבנה והתמצאות בסיסית בכל אחד מהגורמים הנ”ל יאפשרו לכל אחת ואחד מאתנו לנהל את כספיו ולקבל החלטותיו הכלכליות בצורה מקצועית יותר. דרך כך תוכלו לרכוש גם שקט נפשי שחסר לכל כך הרבה מאתנו עקב לחצים כלכליים.

להרשמה לסדנאות בניהול כלכלת המשפחה או לרכישת הספר “לאן נעלם הכסף” העוסק כולו בנושא זה, ניתן להתקשר ל – 050-2813333.

מאת ד”ר אפי משה מרצה ומומחה בכלכלת המשפחה

שיתוף